Γνώρισε τη PΜΤ Group

Η ελληνική εταιρεία PΜΤ Group ιδρύθηκε το 2023 και ο τομέας εξειδίκευσης της είναι η παροχή λογιστικών, χρηματοοικονομικών, ασφαλιστικών, φορολογικών, συμβουλευτικών, μισθοδοσίας, παροχής διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, ιδιωτών και ελεύθερων επαγγελματιών υπηρεσιών. Σχετικά με τους ιδρυτές της, είναι μία ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών  που αποφάσισαν να κάνουν πραγματικότητα το εργασιακό τους ενδιαφέρον πάνω στις αναφερόμενες υπηρεσίες  και να προχωρήσουν στη δημιουργία αυτής της εταιρείας με εταιρική κουλτούρα, το επίκεντρο στον άνθρωπο και με προσανατολισμό τη καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, χωρίς να στερούν την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών.

Η ανάπτυξη ενός δικτύου εξωτερικών συνεργατών μαζί με τα διοικητικά μέλη αποτελούν τη μεγάλη ομάδα, η οποία είναι πλήρως καταρτισμένη για την προσφορά άριστων υπηρεσιών και είναι έτοιμη για να συμβουλεύσει τον κάθε πελάτη της εταιρείας ξεχωριστά αλλά και τους δυνητικούς της με τις βέλτιστες λύσεις , πλήρως ευθυγραμμισμένες με τις ανάγκες τους.

Σε συνέχεια της πετυχημένης πορείας στην ελληνική αγορά, αποφασίζει η εταιρεία να κάνει το επόμενο της βήμα στον κλάδο των ασφαλιστικών υπηρεσιών και των εξειδικευμένων παροχών διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού.

Στο κομμάτι των ασφαλιστικών παροχών, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι είναι έτοιμοι ώστε να παρέχουν σε όλους πελάτες, ασφαλιστικά προγράμματα υγείας, κατοικίας, αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας σύμφωνα πάντα με τις υπάρχουσες ανάγκες τους.

Η παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού σχετίζεται άμεσα με την προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε θέματα διοίκησης προσωπικού και ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας σε κάποιο ERP πρόγραμμα.

Τα χαρακτηριστικά συστατικά της PΜΤ Group είναι:

  • Ανάπτυξη και Διατήρηση πελατολογίου με έμφαση στη μακροπρόθεσμη συνεργασία
  • Καινοτόμες και Πρωτοποριακές Λύσεις
  • Ισχυροί Δεσμοί Εμπιστοσύνης με τους Πελάτες
  • Ευχάριστο Εργασιακό Περιβάλλον
  • Προσαρμοστικότητα στις Ανάγκες της Αγοράς
  • Θάρρος σε βήματα Επαγγελματικής Εξέλιξης
  • Μεγάλη Παρουσία στην Αγορά

Το Όραμά μας

Η φιλοσοφία της PMT Group αποτελεί θεμέλιο για όλες τις δραστηριότητές της και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την κουλτούρα της.

Όραμα μας είναι η εταιρεία PMT Group να αποτελεί την πρώτη επιλογή των πελατών μας σε οποιαδήποτε ανάγκη και αν προκύψει για την επιχείρησή τους αλλά και για τους ιδίους, χωρίς να χάνουν κάποια ευκαιρία.

Προσφέρουμε πάντα καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις εξυπηρετώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε ξεχωριστή ανάγκη των πελατών μας.

Για την ομάδα μας, δέσμευση αποτελεί η άριστη ποιότητα των προσφερόμενων  υπηρεσιών μας στο έργο ευθύνης του κάθε πελάτη μας.

Οι Αξίες μας

Η ομάδα μας είναι το πιο σημαντικό συστατικό του μείγματος που συνθέτει την PMT Group. Οδηγεί την εταιρεία στο επόμενο σκαλί της εξέλιξής της και εμείς είμαστε εδώ για να καθοδηγούμε τα μέλη της να πετυχαίνουν ολοένα και πιο υψηλούς στόχους. Αυτό που μας κάνει μοναδικούς και μπορούμε να αποκαλούμαστε Ομάδα PMT Group είναι η προσωπικότητα του κάθε μέλους και η πίστη στις ίδιες αξίες:
-Συνέπεια και Αποτελεσματικότητα
-Διαφάνεια και Υπευθυνότητα
-Ακεραιότητα και Εμπιστοσύνη
-Ταχύτητα και Αμεσότητα
-Ομαδικότητα
-Καινοτομία

Οι Δεσμεύσεις μας

Το κίνητρο που δίνουμε σε όλους μας τους συνεργάτες είναι η έκφραση της θετικής συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης, ανάπτυξης και εξέλιξης , γιατί όλοι μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κόσμο καλύτερο!

Μένουμε πιστοί και προσηλωμένοι στο όραμα, στις αξίες μας και στην αποστολή μας και μέσα από ένα υποστηρικτικό και καθοδηγητικό εργασιακό περιβάλλον, στηριζόμενο στην ανθρωποκεντρική κουλτούρα , πετυχαίνουμε όλους μας τους στόχους στην PMT Group και συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε.

Δεσμευόμαστε για την εργασιακή ικανοποίηση των συνεργατών μας και εργαζόμαστε καθημερινά, στοχεύοντας:
-Την επιχειρηματική αριστεία στις προσφερόμενες υπηρεσίες στον κάθε πελάτη ξεχωριστά
-Την πελατοκεντρική μας προσέγγιση και τη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πελάτη και την εταιρεία
-Την ομαδικότητα και τη συνεργασία στη διεκπεραίωση των εργασιών
-Την υπευθυνότητα για την πετυχημένη ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών
-Την ανάπτυξη εργασιακών δεσμών μεταξύ των πελατών και της εταιρείας
-Τη συνεχή ανάπτυξη όλων των συνεργατών μας

Life at PMT Group

Η ζωή μας στη PMT Group έχει ως κύρια πυξίδα την ανάπτυξη των μελών της ομάδας μας μέσα από ένα καθοδηγητικό και υποστηρικτικό κλίμα. Κατανοώντας την αξία του ανθρώπινου παράγοντα ως κύριο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα και σε συνδυασμό με την εταιρική μας κουλτούρα, δύο στοιχεία μοναδικά, έχουμε θέσει σε εφαρμογή δράσεις τόσο για την επιλογή των πιο κατάλληλων υποψηφίων, όσο και για τη διατήρηση του καλού εργασιακού κλίματος, χωρίς να ξεχνάμε την ενδυνάμωσή του με νέες ενέργειες. Το  εταιρικό μήνυμα είναι ότι με συλλογικές δράσεις που εμπεριέχουν σεβασμό και ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον προς το καλύτερο.

Οι νέες και μεταβαλλόμενες συνθήκες της σύγχρονης αγοράς και η είσοδος της γενιάς Ζ στον εργασιακό χώρο αποτελούν μία πρόκληση, την οποία έχουμε δεχθεί στην PMT Group. Ακολουθούμε πετυχημένες πρακτικές, δίνοντας ευκαιρίες διαρκούς εκπαίδευσης σε θέματα των υπηρεσιών μας.

 Ως ομάδα της PMT Group στηρίζουμε βασικά στοιχεία που μας βοηθάνε σε αυτό το έργο μας.
-Σεβόμαστε έννοιες όπως είναι η ισότητα, η συμπερίληψη και λέμε ναι στη διαφορετικότητα.
-Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας τόσο με τους πελάτες μας όσο και με τους συνεργάτες μας.
-Επενδύουμε σε εκπαιδευτικά προγράμματα, μαθαίνουμε μέσα από τα λάθη μας και βελτιωνόμαστε υπό την καθοδηγητική ηγεσία μας.
-Επιδιώκουμε την καινοτομία και τη συνεχή εξέλιξη.
-Αναγνωρίζουμε και επιβραβεύουμε τις πρωτοβουλίες και τις φιλοδοξίες των συνεργατών μας.

Scroll to Top